⇒ Specifieke info voor schooljaar 2022 - 2023 

  Praktische informatie Sint-Juliaan

  Praktische informatie Madonna

  Dagverloop

⇒ Analyse ouderbevraging (november 2022)

Algemene terugkoppeling

Specifieke terugkoppeling VBS Madonna 

Specifieke terugkoppeling VBS St.-Juliaan