Welkom aan onze nieuwe peuters!

In VBS Madonna:  Emile, Liedewij en Lise 

In VBS Sint-Juliaan: Esther en Yanaika

 

Dolle pret op de speelplaats van de Madonna deze voormiddag !   (klik op de link)

Een dik pak sneeuw dwarrelde al van half 9 naar beneden zodat bij de speeltijd van half 11 een paar centimeter plezier op ons lag te wachten.

Glijden, sneeuwmannen maken, sneeuwballen gooien...
wat is het toch fijn om kind te zijn...    (foto's onder Madonna, algemeen) 

Voor volwassenen beperkt het zich meestal tot het genieten achter glas, mopperen op de ondersneeuwde wegen en wegdromen bij de muziek van Jan De Wilde.

 

 

Op maandag 4 december 2017 kregen de leerlingen van de tweede graad een namiddag navorming over afvalbeleid. Leren afval beheren op school is een educatief project dat kinderen bewustmaakt van het afvalprobleem en de nadruk legt op preventie. Een lesgeefster van het project kwam daarover een woordje uitleg geven.